SIB

In samenwerking met de  Samenwerking intree Bouw kortom SIB zijn er verschillende projecten uitgevoerd door Bureau PMO met betrekking tot Social return on investment. 

 

SROI als instrument

De definitie van Social Return on Investment luidt als volgt: een methodiek waarbij wordt geïnvesteerd in projecten met een maatschappelijk belang mét rendement. Hierbij is het van belang dat de investeringen in economische en sociale zin meetbaar en zichtbaar zijn.

 

Er bestaan echter meerdere definities voor SROI. De algemene toepassing vanuit de overheid heeft als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsmarktparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bij grote aanbestedingen wordt de de SROI als onderdeel verplicht gesteld.

 

Sinds juli 2011 heeft de rijksoverheid bij inkopen en aanbestedingen ‘social return’ als contractvoorwaarde opgenomen. Deze maatregel houdt in dat het Rijk bij aanbestedingen boven de €250.000,- in het contract opneemt dat er bij de uitvoering van de opdracht, 5% van de aanneemsom of 7% van de loonsom moet worden besteed aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.