Trainingen & workshops

Bureau PMO geeft trainingen op het gebied van preventieve budgettering in het bijzonder voor uitkeringsgerechtigden WWB-ers, mensen met een Wajong uitkering die wel op eigen benen willen staan.