Diensten

Projectondersteuning

Bureau PMO biedt op het gebied van projectondersteuning verschillende diensten aan;

 

  • Projectmanagement

Bureau PMO kan u ondersteunen op het gebied van (project)management. Samen met PMO zorgt u er voor dat de beslissingen die u van plan bent te nemen worden onderschreven door de organisatie. (meer)

  • Projectcoördinatie

Het succes van een project is niet alleen afhankelijk van een gedegen voortraject en goed opgesteld plan van aanpak. Vooral de uitvoeringsfase bepaalt of een project zo goed wordt als het zijn kan. (meer)

  • Projectadministratie

Bureau PMO kunt u inhuren voor uw projectadministratie, zij ondersteunt binnen het projectteam de projectmanager(s). De taken waaraan u kunt denken zijn voornamelijk. (meer).

 

Social Return On Investment

Social Return On Investment ook wel SROI is een methodiek voor het meten van de effecten en het rendement van maatschappelijke projecten. Social Return On Investment wordt op dit moment veelvuldig opgenomen binnen overheid en semioverheids- aanbestedingen.  

 

Trainingen & workshops

Bureau PMO geeft trainingen op het gebied van preventieve budgettering in het bijzonder voor uitkeringsgerechtigden WWB-ers, mensen met een Wajong uitkering die wel op eigen benen willen staan. (meer)

Individuele begeleiding

Bureau PMO geeft individuele begeleiding aan mensen die in een onderwijsleertraject zitten. Zij bedenkt op maat gemaakte trajecten voor kandidaten die niet opgenomen kunnen worden in een regulier onderwijstraject. Zij begeleidt kandidaten met hun leerproces. (meer)