MKBGW                 

MKBGW GoedWerknemersschap training bij bureau PMO

Als werkgever wil je zoals vanzelfsprekend gemotiveerde werknemers die weten hoe ze zich moeten gedragen binnen een professionele organisatie. Alleen is het nog niet altijd even eenvoudig, om deze werknemers te vinden. Nog te vaak komt het voor dat een werkgever spijt krijgt van het aanstellen van een werknemer. En de voornaamste reden hiervoor is nog altijd dat werknemers niet de juiste houding en of gedrag vertonen. 

Het keurmerk van GoedWerknemerschap van het MKBGW houdt alle kenmerken van een goede houding en gedrag tegen het licht, vanuit het perspectief van de werkgever. Deze zijn onder te verdelen in onderstaande kolommen.  

 MKBGW kolommen voor een goede houding en gedrag bij de werkgever

Onafhankelijk worden deze aspecten getoetst of medewerkers deze aspecten voldoende beheersen. Dat scheelt veel gedoe en frustraties op de werkvloer. De toetsing vindt plaats door gecertificeerde examinatoren of assessoren, dit afhankelijk van het gekozen traject.

 

MKBGW bij Bureau PMO

Bureau PMO is gecertificeerd als examinator door het MKBGW. Bij Bureau PMO is het dus mogelijk om het traject voor het behalen van het certificaat voor GoedWerknemerschap te doorlopen en te behalen.

 

Als gemeente is het bijvoorbeeld mogelijk om de werkloze werkzoekenden in uw gemeente het certificaat te laten behalen. Met het certificaat geeft u deze uitkeringsgerechtigden een betere kans op de arbeidsmarkt.  

 

MKBGW GoedWerknemerschap Informatieaanvraag button

 

Het Programma

De deelnemers volgen gedurende vijf dagen een training die voornamelijk bestaat uit actieve werkvormen. De deelnemers voeren verschillende opdrachten en activiteiten uit en de examinatoren observeren de deelnemers hierin. 

 

Voorbeelden van opdrachten en activiteiten zijn:

  • Een fitheidstest
  • lange afstandswandeling
  • Samenwerking

Gedurende deze opdrachten en activiteiten wordt niet enkel op de prestaties van de deelnemers gelet, maar ook op bijvoorbeeld; interesse in andere mensen; energieniveau; omgaan met andere mensen en het nakomen van gemaakte afspraken. 

 

Aan het eind van de week krijgt elke deelnemer te horen of hij of zij geslaagd is, dit wordt altijd goed onderbouwd met een uitgebreide rapportage over de resultaten. Deze resultaten worden vergeleken met een rapport waarin de zaken staan die van belang zijn om een goede werknemer te zijn. Op basis daarvan heeft iedere deelnemer inzicht in de aspecten waarin hij of zij zich moet verbeteren om duurzaam aan het werk te kunnen bij een werkgever. 

 

Het certificaat “Goed Werknemerschap” wordt onder auspiciën van de Koninklijke MKB Nederland uitgegeven.      

 

Certificaat van GoedWerknemerschao van het MKBGW is onder auspiciën van de Konklijke MKB uitgegeven.