Projectondersteuning

Bij bureau PMO kunnen wij op verschillende manieren ondersteuning geven aan projecten binnen uw organisatie. Zo is het voor ons mogelijk om het project management op ons te nemen, een project te coördineren of om de administratie van een project te verzorgen. 

Projectmanagement, projectcoördinatie, projectadministratie


  • Projectmanagement
  • Projectcoördinatie
  • Projectadministratie

 

Projectmanagement

Bureau PMO kan u ondersteunen op het gebied van (project)management. Samen met PMO zorgt u er voor dat de beslissingen die u van plan bent te nemen worden onderschreven door de organisatie. Dat wil zeggen dat de rest van de organisatie die beslissingen ook echt accepteert. In samenwerking wordt een gedegen plan van aanpak opgesteld. Het projectplan vormt de ruggengraat van een succesvol proces.

 

Projectcoördinatie

Het succes van een project is niet alleen afhankelijk van een gedegen voortraject en goed opgesteld plan van aanpak. Vooral de uitvoeringsfase bepaalt of een project zo goed wordt als het zijn kan. Bureau PMO biedt vakkundig toezicht en adequate directievoering. Met een strakke coördinatie loodsen we het project richting realisatie. Zo vindt het werk overzichtelijk doorgang en houden we de planning en de kosten goed in de hand.

 

Projectadministratie

Bureau PMO kunt u inhuren voor uw projectadministratie, zij ondersteunt binnen het projectteam de projectmanager(s). De taken waaraan u kunt denken zijn voornamelijk:

Projectondersteuning bij Bureau PMO, projectmanagement, projectcoördinatie en projectadministratie

 

• Informeren van managent over het verloop van het project;

• bewaking van de budgetten en de voortgang;

• de communicatie verzorgen naar alle betrokken partijen;
• het organiseren van vergaderingen;
• het organiseren van de urenregistratie enz.