Social Return On Investment

Binnen steeds meer overheden en semioverheden wordt Social Return On Investment (SROI) meegenomen in aanbestedingstrajecten. Voor aannemers en opdrachtnemers betekent dit dat er vaak 5% van de opdrachtwaarde besteed moet worden aan SROI. Dit betekent dat 5% van de opdrachtwaarde besteed moet worden aan werkgelegenheid. Doordat gemeenten dit willen is het voor werkzoekenden, leerlingen en stagiairs mogelijk om ervaring op te doen. Op deze manier levert de opdrachtnemer een sociaal-maatschappelijke bijdrage: hij biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans werkervaring op te doen.

 

SROI voor u

Voor opdrachtnemers brengt deze sociale paragraaf een vraag met zich mee namelijk: hoe gaan we deze eis van 5% SROI invullen? Bureau PMO maakt het mogelijk om deze 5% te besteden aan SROI, maar het toch niet verloren te laten gaan. Bureau PMO zoekt voor uw projecten werknemers die voldoen aan de door u opgegeven functieprofielen. Deze werknemers hebben een afstand tot de arbeidsmarkt en vallen daarmee in de regeling van SROI.

 

Projectmanagers in de bouw

Na gunning doet Bureau PMO het volgende voor u

  • Schrijven plan van aanpak over inzet SROI
  • Werving en selectie SROI kandidaten en evt. verloning
  • Begeleiding van de kandidaten
  • Verantwoordingsdocumenten SROI verzorgen voor de opdrachtgever
  • Kwartaalrapportages verzorgen voor de opdrachtgever

 

Wilt u weten wat Bureau PMO voor u kan betekenen neem dan contact op via ons contactformulier of bel op 06 51697820.